Қазақстан- Ресей медициналық колледжінің кітапханасы

         Қазақстан-Ресей медициналық кітапханасы орта арнайы оқу орындарының кітапханаларының міндеттері  мен талаптарына сәйкес  келетіндей жұмыс атқаруда. Кітапхананың кітап қоры колледждің багытына және «2013 жылдың 18 шілдесінің

№ 508 «Қазакстан Республикасының мемлекеттік білім  беру уйымдарының кітапханалық  қорын қалыптастыру туралы нұсқаулық » -негізінде қолданушылардың ақпараттық  тутунышылығына сәйкес қалыптастырылады. 

   Оқырмандарга абонемент бойынша қызмет керсетіледі. Кітапхананың кітап қоры 7325  дананы құрайды, соның  3435- оқулықтар, соның ішінде мемлекеттік тілде -1368 дана ; Кәсіби мамандық бойынша – 3890 дана, мемлекттік тілде -1294; Орыс тілінде-2596 данабар.

     Жыл басынан колледж кітапханасына мерзімді басылымдар келіп түсуде.    Кітапапхапа жуйелі  түрде жаңа  кітаптарға,  мерзімді басылымдарға ақпарат эзірлеп отырады, кітап көрмелері  ұймдастырылған –  «Назар аударыңыз жаңа басылымдар ». Кітапхана қызметкері күн сайын ақпараттық  тандау мен іздеуде кенес пен көмек беріп отырады. Кітапханада бірнеше медицина мамандығына  сай  анықтамалар бар.  Сонымен қатар электронды каталог жүргізіліп отырады. Ол каталогқа келген кітаптардың барлыгы тіркеледі.  Кітапты ендіру  үшін бірнеше бағыттары бар сол багыттардың барлығын толтырғаннан кейін каталогқа сақталады. Электронды есеп кітапшасы да бар.Келген кітап бipiншi  кезекте сол электронды есептен өтіп  барып каталогқа жазылады. Кітаптар тіркеліп мөр басылып,тек содан кейін қолға беріледі. .Бос ауқыттарыңда оқырмандар кітапханалық және библиографиялық сауаттылықты қамти отырып көмектерін көрсетеді.. Оқу жылы басынан барлық оқырмандар жаңадан кітапханаға « Оқырман картотекасына» тіркеледі.  Оқырман формуляры толтырылады, онын ішінде оқырманның жеке деректері кіреді; кітапхана шартары және тәртібімен танысып қол қойылады.

      Бүгінде Қазақстан  кітапхана ісін дамытуда. Кітапханалардың жұмысында тиімді әдістер мен техологияларды пайдалануға назар аударуды, яғни кітапханаларға деген  көзқарасты түбірімен өзгертуді қажет деп есептейді. Бұл оларға білім беруде және қоғамның мәдени дамуында лайықты орнын табуға мүмкіндік береді.

  Сонымен қатар Колледж кітапханасы  тек өқушылармен ғана жұмыс істеп қоймайды,олар оқытушыларға қызмет көсетуге көп көңіл бөледі. Өқытушыларды қажетті замануи ақпаратпен қамтасыз етеді , жаңа түсімдер тізімдерің дайындайды,шолулар өткізіп ,түрлі анықтама материалдарың ұсынады. Осындай сан түрлі қызмет түптеп келгенде оқыту сапасына ықпалын тигізеді.

  Бүгінде кітапхана – кітап қорымен қамтамасыз ететін қоғамдық мәдени орталық, білім бұлағының көзі. Қанша жерден заман ағымының бағыты өзгеріп, ақпарат алмасудың неше түрлі тәсілдері пайда болғанымен, кітап- «Мәңгілік құндылық»,- ол құндылығын жоғалтпайды.

Кітапханашы қызметі еліміздегі оқиғалардан хабардар етіп, насихаттап, іс-шаралар өткізуді басты міндет деп санайды.