Cтуденттердің ғылыми-зерттеу жұмысы – Қазақстан-Ресей медициналық колледжінде

Cтуденттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

Алматы қаласының экологиялық қауіпсіздігінің өзекті мәселелері

Ресейлік «Студент» ғылыми журналында біздің студент Анфилофиева В.Ю. және оқытушысы Туганова Е.А. Алматы қаласы экологиясының өзекті мәселелеріне арналған мақала шықты.   Актуальные проблемы экологической безопасности ...

Ислам құндылықтары мен қазіргі әлем

Ресейлік «Студент» ғылыми журналында біздің студент Кабаев Ф.Ф. және оқытушысы Туганова Е.А. ислам құндылықтары мен қазіргі әлем мәселелеріне арналған мақала шықты. исламские ценности и современный мир

Cтуденттердің ғылыми-зерттеу жұмысы – Қазақстан-Ресей медициналық колледжінде

×

×