Телефон:
+7 (727) 272-38-84

Электронды пошта:
info@krmc.kz

ҚазақстанРеспубликасы, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 75
РЕКВИЗИТТЕР
Мемлекеттік емес білім беру мекемесі “Қазақстан-Ресей медициналық колледжі”
БИН 131140005924
ИИК KZ9584901KZ000787286
БИК NURSKZKX
Нұрбанк АҚ Алматы қ.
Кбе 18
Қарасай батыр көшесі, 75