Телефон:
+7 (727) 272-38-84

Электронды пошта:
info@krmc.kz

ҚазақстанРеспубликасы, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 75
РЕКВИЗИТТЕР
Мемлекеттік емес білім беру мекемесі “Қазақстан-Ресей медициналық колледжі”

г. Алматы, ул. Карасай батыра, 75                                                                                                                                                         

  БИН 131140005924                                                                                                                                                                                  

  ИИК KZ896010131000162274                                                                                                                                                                          

  БИК HSBKKZKX                                                                                                                                                                                                

  КНП 861   В АО  «Народный банк Казахстан» г.Алматы    Кбе18