0301000 «Емдікіс» 0301013 «Фельдшер» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай

0306000 «Фармация» 0306013 «Фармацевт» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай

0302000 «Медбикелік іс» 0302033 «Жалпы тәжірибелімедбике» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай

0307013 «Тіс технигі» 0307000 «Ортопедиялық стоматология» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 1 ж., 10 ай.
• 9-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай

0304023 “Дантист” 0304000 “Стоматология” біліктілігімен:

• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай