0301000 «Емдікіс» 0301013 «Фельдшер» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай

0306000 «Фармация» 0306013 «Фармацевт» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай

0302000 «Медбикелікіс» 0302033 «Жалпытәжірибелімедбике» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай

0307013 «Тістехнигі» 0307000 «Ортопедиялықстоматология» біліктілігімен:
• 11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай.
• 9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай