МЕББМ “Қазақстан-Ресей медициналық колледжі” қазіргі уақытта меншік нысаны бар, қажетті материалдық-техникалық базасы бар, жоғары білікті педагогикалық білімі бар техникалық және кәсіптік медициналық білім беру ұйымын ұсынады (білім беру қызметіне лицензия сериясы № KZ30LAA00006839 және білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 18.04.2016 ж. № 142 бұйрығы негізінде берілген мемлекеттік лицензияға қосымша (№001). ҚР МЖМБС сәйкес техникалық және кәсіптік медициналық білім деңгейлері бойынша мемлекеттік лицензиялардың негізінде кадрлар даярлауды жүргізеді (29.07.2016 ж. № 661; 4.05.145 – 2010).

МЕББМ “ҚРМК” миссиясы-Қазақстан Республикасының халқына медициналық қызмет көрсетудің жоғары сапасын қамтамасыз ететін, бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие мамандарды дайындау үшін, дамытушы, практикалық-бағдарланған, инновациялық ортаны қалыптастыру.
МЕББМ “ҚРМК” стратегиялық мақсаты: кәсіби құзыреттілікке және жоғары моральдық-адамгершілік құндылықтарға ие мамандарды сапалы дайындау есебінен Колледждің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.
МЕББМ “ҚРМК” көрінісі:
  1. Қазақстан-Ресей медициналық колледжі-Қазақстан Республикасының медициналық колледждері арасындағы көшбасшы колледждерігің бірі
  2. Әлеуметтік-жауапты медициналық колледж, Қазақстан Республикасының және шет елдердің серіктес колледждерімен табысты жұмыс істейді.

Дамудың негізгі стратегиялық бағыттары:

  1. Колледждің материалдық-техникалық базасын, құрылымын, мамандарды даярлау бағыттарын жетілдіру және жоғары білікті кадрларды даярлау үшін оқытудың инновациялық түрлерін енгізу;
  2. Студенттік өзін-өзі басқаруды жетілдіру арқылы, студенттердің өзін-өзі жүзеге асыруына қолайлы жағдай жасау;
  3. Рухани жаңғыру ” идеясы негізінде колледж студенттерінің рухани-адамгершілік дамыту”;
  4. Білім алушылар мен халық үшін қосымша білім беруді дамыту;
  5. Барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді әдістерін дамыту;
  6. Стратегиялық менеджмент пен корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу;
  7. Адам ресурстарын дамыту.

Тәртіпті толық қарау