Реквизиттер:

МЕББМ «Қазақстан – Ресей медициналық колледжі»

  • Алматы қ. Карасай батыр көш. 75
  • БИН 131140005924
  • ИИК KZ896010131000162274
  • БИК HSBKKZKX
  • КНП 861
  • В АО «Казахстан Халық банкі» Алматы қ. Кбе18

Төлем Шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде, кестеге сәйкес (жылына екі рет тең үлестермен: 50% келісім-Шарт жасалғаннан кейін және 50% – ға дейін 1 ақпан)