Мемлекеттік емес білім беру мекемесі Қазақстан-Ресей Медициналық колледжінде 2017-2018 оқу жылына арналған ақылы түрде білім беруді орындау үшін арналған тарифтер
Колледждің білім беруқ ызметінің ақысы алғаш ре тоқуға қабылданған студенттерге; оқудың екінші жылына қалдырылған студенттерге, оқуға қайта алынған студенттерге, басқа оқуо рындарынан ауысып келген студенттерге, сонымен қатар бір мамандықтан келесі бір мамандыққа ауысқан студенттерге арналады.

МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ

МАМАНДЫҚОқуағысы (жылына теңгемен)
9-сынып негізінде11-сынып негізінде
ЕМДІК ІСТІС ТЕХНИГІ

ФАРМАЦИЯ (текқана 11-сынып негізінде)

МЕДБИКЕЛІК ІС

250 000270 000
Оқу ақысы қазақ және орыс бөлімдері үшін көрсетілген
Төлем жылына 2 рет жасалады:
50% – 01 қыркүйекке дейін
50% – 01 ақпанға дейін

ОҚУ МЕРЗІМІ:

ЕМДІК ІС :11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай
ТІС ТЕХНИГІ:11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай
ФАРМАЦИЯ:11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
МЕДБИКЕЛІК ІС:11-сынып негізінде – 2 ж., 10 ай
9-сынып негізінде – 3 ж., 10 ай